Redusert foreldrebetaling

Informasjon og søknadsskjema

Her finner du informasjon og søknadsskjema om nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling/gratis kjernetid

 

Infoskriv 2019

 

Søknadsskjema betalingsreduksjon eller gratis kjernetid i barnehage på økonomisk grunnlag