Planleggingsdager og skolerute

Planleggingsdager barnehageåret 2019-20

Høstsemesteret 2019

Planleggingsdag 23. september

Planleggingsdag 15. november

For vårsemesteret 2020 er planleggingsdagene

27.januar

23.mars

22.mai

 

 Skolerute 2019-2020