Planleggingsdager og skolerute

Planleggingsdager barnehageåret 2017/2018

Planleggingsdag 18. september

Planleggingsdag 10. november

For vårsemesteret 2018 er planleggingsdagene

22.januar

30.april

11.mai

 

Skolerute for Haugesund kommune ligger her.