Trygge og tilstedeværende voksne, som ser ditt barn