Byens flotteste uteområde inspirerer til allsidig lek og utfoldelse