Få en måned GRATIS barnehageplass!

EN MÅNED GRATIS BARNEHAGE? HAR DU BARN I LYSSKAR BARNEHAGE, OG KJENNER NOEN MED BARN I BARNEHAGEALDER, HAR DU MULIGHET FOR Å GJØRE EN GOD MÅNEDSDEAL FOR BÅDE DEG OG DEN DU KJENNER

Nå har du muligheten til å få en måned gratis barnehageplass.

Det du må gjøre, er å verve en liten bruker til barnehagen. Søknadsfristen for nytt barnehageår er 15.februar.  Du kan verve enten barn som starter opp ved nytt barnehageår,  eller barn som ønsker oppstart i løpet av vårsemesteret. Alle må søke plass på vanlig måte, gjennom Haugesund kommune: Søk her

Både du som verver, og familien til barnet som begynner hos oss, får en måned GRATIS barnehageplass for et barn.

For å få registrert gratismåneden for begge parter, må du gi beskjed, og fylle ut et skjema i barnehagen ved oppstart.

Vervepremien får dere når den nye lille brukeren, har begynt i barnehagen. 

 

Du vil få en måned gratis barnehageplass for et barn, pr barn du verver.

Lykke til 😊