KARNEVAL

ENDRING I PLANER

Det vil bli bytte av karnevalsdag i barnehagen.  Førskolegruppa vår er så heldig å få være med på et opplegg med svømmeklubben hver fredag i 10 uker. 

Karnevalet vårt var satt til fredag 23.februar. For at alle, også førskolebarna, skal få delta på karnevalsfesten vår, ønsker vi å flytte den festen til TORSDAG 22.FEBRUAR.

Derfor er det viktig å huske at barna skal komme utkledd til karneval en dag tidligere enn opplyst.