OPPSTART

Når du velger Lysskar barnehage for barnet ditt, vil vi sikre en god overgang fra hjemmet til hverdagen i barnehagen.

Dette gjør vi gjennom å ha et tett samanrbeid med hjemmet.  Takker du ja til plass hos oss, vil du bli invitert til et foreldremøte i april/mai.  Her går vi gjennom hvilke tanker vi har, og hvordan vi organiserer det, og hvorfor vi velger å gjøre det på den måten.

Barnehagen ønsker å bruke god tid sammen med deg og barnet ditt den første tiden.  Alle barn vil få en primærkontakt som dere skal bli kjent med. Vi ønsker at foreldre skal være tilstede sammen med barnet i barnehagen over noen dager. Du som forelder, er den som kjenner barnet best, og vet hvordan barnet kommuniserer, hva det liker og ikke liker. Ved at primærkontakten får denne informasjonen fra deg, vil primærkontakten lære barnet ditt å kjenne, gjennom at du viser, forteller og forklarer det du synes er viktig at vi kjenne til. 

Du må gjerne ta kontakt med barnehagen, om det er noe du lurer på i denne forbindelsen