SU-REPRESENTANTER

Årets Samarbeidsutvalg består av

Elisabeth Ellingsen

Guro Foss Knutsen

Monica Stene

Fredrik Hansen

Nina Hellesen

Anne Louise Hårvik