NYTT EIGERSTYRE

Etter årsmøte, er disse medlemmer av styret

Fredrik Hansen- leder

Ove Wangensteen- nestleder

Monica Stene

Fredrikke Bakkevig

Tor Olav Kristiansen

Kjersti Sørhaug (ansattes representant)